دانلود پلاگین چت رنگی ادمین برای AmxModX

دانلود کانتر,دانلود سی اف جی,دانلود چیت کانتر 1.6,دانلود cfg

    amx_color <1|2|3|4|5> - message color (default: 2) 1 - default chat color 2 - green color 3 - grey color 4 - blue color 5 - red color amx_namecolor <1|2|3|4|5|6> - name color (default: 6) 1 - default chat color 2 - green color 3 - grey color 4 - blue color 5 - red color 6 - team color amx_listen <0|1> (default: 1) 0 - admins cannot see all messages (normal style) 1 - admins can see all messages (alives, dead, team only) لينک دانلود مستقيم حجم : 9KB منبع : www.CS16.IR…